BIBI SPY İŞTİRAK ANLAŞMASI

Bu Anlaşmayı icra eden kurum ya da kişiler (“İştirak”) ile Bibi Way LLC 607 Deemer Place, 493 – New Castle DE 19720, Tel: +1(302)357-5773. için. Bu Ortaklık programına, Anlaşma’da tanımlanmış olan (“Program”), katılmak için İştirak’in BIBI SPY İştirak Anlaşması’nda (“Anlaşma”) yer alan hüküm ve koşulları kabul etmesi gerekir. Bunu yaparak, İştirak, Program’ın bir İştirak’i olmak için, burada mevcut hüküm ve koşullarda, başvuru yapmış olarak kabul edilir. Eğer BIBI SPY bu anlaşmayı kabul ederse, İştirak’e bildirim yapılacaktır ve İştirak bu Anlaşma’nın hükümlerine bağlı olacaktır. İştirak, işbu Anlaşma’yı kabul etmeden önce dikkatlice incelemek zorundadır. Eğer İştirak bu Program’da İştirak olmayı talep etmiyorsa ya da işbu Anlaşma’nın hükümlerini kabul etmiyorsa, iştirak kayıt formunu doldurmaması gerekir. İşbu Anlaşma’da yer alan tüm büyük harfle yazılı olan kelimeler tanımlar bölümünde yer alan anlamları taşımaktadır ya da burada belirtilmiş olan farklı bir anlama gelmektedir.

1. ANLAŞMA GİRİŞİ

İştirak işbu Program’a katılmak istemektedir ve BIBI SPY İştirak’in işbu Program’a Anlaşma’da yer alan hükümlere, kısıtlamalara ve koşullara bağlı olarak katılmasına izin vermek istemektedir. İşbu Anlaşma’da tarafların Program’a ilişkin hakları ve yükümlülükleri belirtilmiştir. Program, İştirak’in, BIBI SPY ürünlerini pazarlama, tanıtma ve iyileştirmesine ve burada öngörüldüğü üzere bu satışlardan gelen kârı paylaşmasına olanak tanır. İştirakler BIBI SPY ürünlerini pazarlayacak olup burada öngörüldüğü üzere CCBill.com İştirak’e yapılacak olan ödemelerin süreçlerini yönetecektir.

2. İŞTİRAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İştirak Pazarlama Faaliyetleri Hakkında Kısıtlamalar.

Aşağıdaki maddelerle sınırlı olmamak üzere, İştirak:

(A) Mevcut ya da potansiyel Müşterileri yanıltabilecek ya da aldatabilecek ya da aldatıcı, sahte, kötü niyetli veya hatalı tanıtım olarak değerlendirilebilecek hiçbir aktivitede bulunmayacaktır.
(B) Sohbet odaları, haber grupları, reklam ağları, mesaj panoları, İnternet sohbet kanalları, Spam ya da diğer istenmeyen e-postalar ile sınırlı olmamak kaydıyla kontrol sağlayamayacağı hiçbir elektronik medya üzerinden Bağlantı ya da Yardımcı Materyal paylaşmayacaktır.
(C) Yalnızca İştirak Bağlantısı üzerinden gerçekleşen Müşterilere Satışlardan Kâr Payı alabilecektir.

3. ÖDEME KOŞULLARI

(A) İştirak’e Ödeme. İştirak’e yapılan Kâr Ödemelerinin tümü CCBill.com tarafından çek ya da banka havalesi yoluyla yapılacaktır.
(B) Geçersiz İşlem Geri Ödemesi. İştirak tarafından yapılmış olan bir satışın geri iade edilmesi ve/veya Geçersiz Sayılması durumlarında, satış gerçekleştiğinde İştirak’in almış olduğu Komisyon tutarı İştirak’e yapılan aylık Komisyon ödemesinden düşülecektir. İştirak’in Kâr Payı aldığı aydan sonra artan Geçersiz İşlem Geri Ödemeleri durumunda, BIBI SPY bu Geçersiz İşlem Masraflarını İştirak’e borçlu olunan gelecekteki Kâr Payı ödemeleri olarak değerlendirecektir. İştirak Satışları ile ilgili Geçersiz İşlem Geri Ödemelerinden sonra ortaya çıkabilecek eksi bakiye hususlarından İştirak sorumlu olacaktır.

4. DÖNEM VE FESİH

(A) Anlaşma Dönemi. Anlaşma Dönemi Efektif Tarih’de başlar ve anlaşma hükümlerine bağlı olarak fesih edilene kadar devam eder.
(B) Anlaşma Feshi: BIBI SPY, hiçbir gerekçe göstermeden ya da gerekçeli olarak işbu Anlaşma’yı fesih edebilir. Fesih işlemi ancak ve ancak İştirak’e yazılı ya da e-posta ile fesih bildirimi yapıldıktan sonra gerçekleştirilebilir. Fesih bildirimi yapılan tarihten 60 gün sonra fesih işlemi yürürlüğe girecektir. Böylelikle İştirak’e planlanan pazarlama aktivitelerini değiştirmek için yeterli süre tanınmış olup devam eden ve İştirak’in pazarlama yöntemlerine ön ayak olan tüm İştirak çerezlerinin sona ermesi sağlanmış olacaktır.
(C) Anlaşma’nın Bozulması. Şayet İştirak işbu Anlaşma’nın herhangi bir hükmüne aykırı davranırsa, BIBI SPY, hiçbir bildirim sürecini beklemeden, İştirak’e yazılı ya da e-posta ile bildirim yaparak işbu Anlaşma’yı anında sonlandırabilir. Anlaşma ile birlikte, kanun ve hakkaniyet çerçevesinde, BIBI SPY’a ait tüm hak ya da imtiyazları da geri alacaktır.
(D) Feshi takiben, bildirim periyodu hükümleri çerçevesinde, İştirak kendisine sağlanan her türlü Bağlantı ve Yardımcı Materyallerin kullanımını mümkün olan en kısa sürede durduracaktır. Eğer fesih anlaşmanın bozulması nedeniyle gerçekleşirse, İştirak, kendisine sağlanan her türlü Bağlantı ve Yardımcı Materyallerin kullanımını anında durduracaktır.
(II) İştirak, bildirim periyodunda hak kazandığı ve bildirim periyodunun sonuna kadar devam eden Kâr Payını alabilecektir. Eğer fesih anlaşmanın bozulması nedeniyle gerçekleşirse, İştirak, anlaşmanın fesih tarihinden sonra gerçekleşen satışların hiçbiri için kâr payı alamayacaktır.
(III) İştirak tarafından BIBI SPY’a borçlanılan herhangi bir tutar ya da yükümlülük, Anlaşma’nın feshinden sonra da devam edecektir. İştirak, bu tutarları fesih tarihinden itibaren otuz (30) günü geçmeyecek şekilde ödeme yapmalıdır.
(IV) Yukarıda bahsi geçen imtiyazlar münhasır değildir ve BIBI SPY, kanun ve hakkaniyet çerçevesinde, mevcut olabilecek tüm imtiyazları kazanma hakkını saklı tutar. İşbu Anlaşma’nın fesihten sonra geçerli olması gereken tüm hükümleri, tamamen ya da belirli bir Satıcıya özel olarak ya da belirli bir Satıcının belirli ürünlerine özel olarak geçerli olacaktır.

5. TEMİNAT

İştirak, BIBI SPY’ı, onun iştiraklerini, ana şirketlerini, varislerini, devredilen kişileri, dağıtıcıları, ajanları, tedarikçileri ve onların çalışanlarını, sözleşmecileri, yetkilileri ve müdürleri her türlü yükümlülüklere, iddialara, kayıplara ve harcamalara karşı savunmak, suçsuz bulmak ve masrafları karşılamak ile yükümlüdür. Bunlara, İştirak’in iddia edilen (I) bilinçli aksiyonu, omisyonu ya da yanlış yorumlaması, (II) yasalara aykırı davranışı, (III) işbu Anlaşma’da yer alan yükümlülük, sunum ya da güvenceleri yerine getirmemesi; ya da (IV) İştirak’in bu Anlaşma’daki aktivitelerinden ya da Program’a dâhil olmasından kaynaklanan herhangi bir iddia, talep, itiraz, iftira ya da hareket nedeniyle ortaya çıkan avukat masrafları da dâhildir.