Partnerská Dohoda BIBI SPY

Subjekt nebo jednotlivec, který podepíše tuto dohodu s Bibi Way LLC 607 Deemer Place, 493 – New Castle DE 19720, Tel: +1(302)357-5773. Pro účast v programu jsou zde popsány ( “Partner Program”), kupující musí přijmout podmínky této smlouvy s Bibi SPY .Dále kupující podá svou žádost o zařazení do Partnerského programu, v souladu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu. Pokud BIBI SPY tuto smlouvu přijme, bude o tom kupujícího informovat, který  bude touto dohodou vázán. Každý další přidružený kupující, musí před přijetím zase pečlivě pročíst smlouvu. Pokud přidružený kupující nebude chtít akceptovat podmínky k připojení se do našeho Partnerského programu,bude jeho  žádost o členství k účasti v programu zamítnuta.

1. ÚVOD DOHOBY

Klient si přeje být zahrnut do partnerského programu s BIBI SPY a souhlasí s připojením do programu v souladu s požadavky, omezeními a podmínkami této dohody. Tato dohoda stanovuje práva a povinnosti obou stran v souvislosti s programem. Program umožňuje kupci  inzerovat a propagovat prodej Bibi SPY softwarového produktu, technologii a související služeby, sdílení výnosů z těchto prodejů tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Klient bude prodávat výrobky BIBI Spy a CCBill.com zaobstarává zpracování plateb klienta, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

2. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

Marketingové omezení pro klienta. Klient musí splňovat následující podmínky:

(A) Nesmí vézt žádné jednání, které by nějakým způsobem mohlo uvádět v omyl či klamat každého nového zákazníka.Dále se nesmí  klamně, podvodně v dobré víře šířit falešná reklama.

(B) Dále se nesmí odesílat linky, které  budou  doprovázeny materiály ve vlastnictví BIBI SPY po internetu. Například chat, bannerové sítě, fóra, informační bulletin nebo spam všeho druhu.

(C) Klient obdrží  odměnu pouze ve vztahu k prodeji novému zákazníku získaného přes partnerský odkaz.

3. METODA PLATBY

(A) Platby klienta budou uhrazeny přes CCBill.com platební kartou.

(B) Chargeback. V případě vrácení peněz klientovi / chargeback, bude ukončen prodej a provize které již byly připsány na úcet podružného partnera, budou partnerem ihned vráceny. Pokud byl chargeback proveden v období dalšího měsíce nákupu,provize bude odečtena od prvního produktu, s cílem pokrýt celkové akreditované provize. Takto partner nebude zodpovědný za žádné negativní zůstatky ,vzniklé při zúčtování týkající se prodeje podružného klienta.

4. DOBA A UKONČENÍ

(A) Doba trvání smlouvy. Termín dohody začíná dnem přijetí a bude pokračovat až do ukončení v souladu s jejími podmínkami.

(B) Vypovězení dohody. BIBI SPY může tuto dohodu vypovědět kdykoli  bez uvedení důvodu, prostřednictvím písemného oznámení klientovi nebo zrušení prostřednictvím e-mailu.Ukončení smlouvy nabude po uplynutí 60 dnů ode dne zániku. Tímto dáváme dost času na přestup k jiné pobočce marketingové aktivity. Je to dost času i pro všechny nevyřízené přidružené klienty.

(C) porušení dohody. V případě, že klient poruší jakoukoliv část  dohody , BIBI SPY má právo okamžitě ukončit smlouvu písemným oznámením nebo e-mailem na partnera, bez předchozího upozornění. Kromě toho BIBI SPY si vyhrazuje právo podniknout právní kroky.

(D) V případě ukončení, musí klient okamžitě přestat používat jakékoliv odkazy a reklamní materiály, v rámci podmínek výpovědní doby. V případě ukončení z důvodu porušení smlouvy, bude klient okamžitě zastaven a požádán o přestání  používání všech odkazů a reklamních materiálů.

(II) Partner obdrží provizi získanou v průběhu výpovědní lhůty, až do skončení platnosti smlouvy. Po ukončení smlouvy klient již neobdrží žádnou provizi z prodeje uskutečněnou po dni ukončení.

(III) dlužné částky a závazky vůči Bibi Spy ze strany klienta může vézt k ukončení smlouvy. Partner je povinen uhradit splatné částky v plné výši a to nejpozději do  třiceti (30) dnů od data ukončení smlouvy.

(IV) Nejen ukončení smlouvy s BIBI SPY spěje k závěru.BIBI SPY si vyhrazuje právo na  žádání nápravy podle zákona.